Privacy

OpdeKoffie in de Bollenstreek is een netwerkbijeenkomst in de Duin- en Bollenstreek.
De organisatie is in handen van Paul vand er Putten (Pluslive) en John van der Tol (ZakenvoorZaken)

AVG gevoelige informatie
OpdeKoffie in de Bollenstreek verwerkt geen andere persoonsgegevens dan de voor het verzenden van uitnodigingen (e-mailadres en naam) van de uitnodigingen voor bijeenkomsten. Indien facturen van toepassing zijn zullen voor het maken van een factuur noodzakelijke en wettelijk vereiste gegevens worden gebruikt. Deze zijn altijd opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Eigendom van de gegevens die je bij ons invoert of aanlevert
Alle gegevens die je bij ons invoert op online formulieren zijn uiteraard van jou en blijven ook altijd van jou en worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor jij deze invult. Wij zullen en kunnen nooit aanspraak maken op eigendom van deze gegevens. Deze gegevens zullen wij nimmer aan derden verstrekken. Spontane bezoekers van bijeenkomsten kunnen hun visitekaartje achterlaten om een volgende keer ook de uitnodiging te ontvangen voor de volgende bijeenkomsten. Hiervan worden slechts e-mailadres en naam opgeslagen. OpdeKoffie IndeBollenstreek zal gegevens nimmer doorspelen aan derden.

Bedrijfs- en Persoonsgegevens
Op de website staat informatie over bedrijven en presentaties van bedrijven en personen welke OpdeKoffie in de Bollenstreek hebben bezocht of hebben ontvangen. De vermelde gegevens zijn openbaar bekende gegevens. Indien u als betrokkene van mening bent dat informatie niet vermeld mag worden zullen wij deze na uw schriftelijk verzoek direct verwijderen.

Online formulieren
De op de website gebruikte formulieren slaan gaan gegevens niet online op, maar versturen de informatie slechts naar de opgegeven adressen. Aanmelden voor een bijeenkomst is niet verplicht, het heeft als doel anderen te laten zien dat jij als bezoeker aanwezig bent. Wil je hier geen vermelding, dan is aanmelden onverstandig.

Fotografie
Beelden op de website zijn betreffen bezoeken van OpdeKoffie in de Bollenstreek in een openbare ruimte. Op verzoek van betrokkenen zullen wij privacy gevoelige beelden aanpassen (onherkenbaar maken) dan wel verwijderen.

Jouw privacy
Privacy is een belangrijk recht, we zijn zelf ook een groot voorstander van privacy. We zullen altijd ons best doen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. We nemen ook maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.