OpdeKoffie

Volgend evenement:


Bollenstreek-OpdeKoffie-Lisa_en_Paul-kl2Corona
Helaas, bijeenkomsten zijn een risico in deze tijd en met wisselende aantallen niet toegestaan. Soms zou het kunnen om ons aan de regels te houden en toch een bijeenkomst te organiseren, maar of dat dan verstandig is in deze tijd is natuurlijk een heel andere vraag.
OpdeKoffie IndeBollenstreek heeft voorlopig even geen bijeenkomsten.


Als ondernemer wil je wel eens op een andere manier netwerken, dan met de zoveelste borrel. Dat kan bij OpdeKoffie in de Bollenstreek Lisa Blok (Teylingen nieuws) en Paul van der Putten (Pluslive-internet en bedrijfsfotografie) organiseren zes keer per jaar, op een laatste woensdagochtend van de maand, de netwerkgelegenheid "OpdeKoffie".

OpdeKoffie IndeBollenstreek wordt iedere keer op een andere locatie in de Bollenstreek georganiseerd van 09:00 uur tot 11:00 uur. Altijd op een laatste woensdag van de maand, maar slechts 6x per jaar. Net als de locatie variëren de maanden, let op de mail, website en social media!
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Iedere keer een andere locatie betekent voor de bezoeker steeds een nieuwe kennismaking. De gastheer of -vrouw heeft dan ook de gelegenheid de locatie en werkzaamheden aan jouw als bezoeker voor te stellen.
Maar ook als bezoeker kun je deelnemen: per keer zijn er 4 plaatsen op de zeepkist beschikbaar! Aanmelden is noodzakelijk. Je hebt dan een minuut om je bedrijf of een project te promoten. Als tegenprestatie vragen wij om iets tastbaars en relevants beschikbaar te stellen voor de verloting. Die verloting is na de presentaties van de bezoekers onder de aanwezigen. Op deze wijze krijgt jouw presentatie tweemaal aandacht.

Via deze website kun je aangeven of je wel of niet aanwezig zult zijn. Wij doen niets met die gegevens, maar je geeft aan voor andere ondernemers dat jij er bent!
Bovendien kun je aangeven of je de nieuwsbrief met de uitnodiging voor een volgende bijeenkomst wilt ontvangen.

De oorsprong van OpdeKoffie IndeBollenstreek ligt in 2011 en 2012 toen Paul van der Putten en John van der Tol de organisatoren waren van de Open Coffee Bollenstreek. In die jaren groeide het evenement uit tot de grootste netwerkgelegenheid van Nederland, met ruim 150 aanwezigen. Het doel van deze twee ondernemers was echter niet om iedere keer zoveel mogelijk ondernemers te verwelkomen; kwaliteit gaat boven kwantiteit, zoals het echte ondernemers betaamt. En bovendien: de insteek is altijd geweest dat Bollenstrekers elkaar en hun werk leren kennen. Dat werkt op woensdagochtenden met Koffie , de zeepkist en de loterij.


Netwerken is meer dan alleen maar iets verkopen!

We willen met "OpdeKoffie" een heel laagdrempelig netwerk bieden, waar zowel kleine ondernemers, accountmanagers en bestuurders kunnen komen. Dat is het platform het is geen ZZP-feestje. Onze opzet is om een aanvulling te hebben op het bestaande netwerk. We concurreren niet met de reguliere ondernemersverenigingen, maar fungeren als opstap naar organisaties als de IRH, BCL, TOV, NOV en KOV.

Samenwerken
De ondernemers geloven in ‘binden en verbinden’. En dat kan lokaal en regionaal veel beter uitgevoerd worden. Ontelbaar veel kansen worden gemist door ondernemers die het wiel iedere keer opnieuw willen uitvinden. OpdeKoffie is een echt Bollenstreeknetwerk geworden, we willen geen ondernemers van verder weg; zij brengen namelijk niets, maar halen alleen maar. Het besef bij ondernemers dat ze moeten samenwerken, wordt steeds groter. Het zijn de ondernemers uit de Bollen-5 dorpen, en de direct omliggende dorpen als Oegstgeest, Bennebroek en Vogelenzang waar wij ons op richten.

Dit past ook precies in de filosofie van OpdeKoffie. Netwerken is meer dan alleen maar iets verkopen. Het is je relatie onderhouden en loyaal zijn aan elkaar. De gastheer heeft een eenvoudig platform om zijn activiteiten te promoten en sponsort de koffie, de thee en het koekje. Ondernemers hebben een automatisch DNA om elkaar te helpen. Niet alleen zoeken waar je wat kan halen, maar laat zien wat je voor een ander kunt betekenen. Dat vinden wij als organisatoren belangrijk. We leren mensen netwerken; wat netwerken is. We matchen mensen met elkaar, waarvan wij aanvoelen dat ze bij elkaar passen. Lokale ondernemers uit de hele Duinen Bollenstreek gaan elkaar ontmoeten en dat zorgt voor een veel betere Bollenstreek als geheel.

Het mooiste compliment welk wij is: “vorige keer heb ik bij OpdeKoffie IndeBollenstreek kennis gemaakt met ….. We zijn inmiddels een stap verder en gaan samen een project opstarten”. En het is echt waar: dit horen we regelmatig! Daarom zijn we blij dat ook jij bij ons OpdeKoffie komt!